Inclusief de gevelsteen van de vroegere synagoge te Delden

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Demnig brengt deze gedenktekens aan in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten.

Het Project Stolpersteine Delden is geïnitieerd door de Raad van Kerken in Delden. Doel van dit project: 

  1. De Raad van Kerken heeft tot doel de oecumene in Delden te bevorderen. Oecumene beoogt meer eenheid en samenwerking tussen de diverse religieuze groepen tot stand te brengen. Daarnaast het onderlinge begrip tussen de religies te verbeteren.

  2. In Delden bestaat geen Joodse gemeenschap meer. Daarom ontstond het idee om ook in Delden de leden van deze vroegere gemeenschap  via Stolpersteine weer zichtbaar te maken. Er is gekozen voor die Joodse slachtoffers, die vanuit hun huizen werden weggevoerd en vervolgens in één van de concentratie-kampen omkwamen.

  3. Onder het menu “Wandelroute” vindt u een folder die we hebben gemaakt voor diegene die een wandeling willen maken langs de Joodse gedenkplaatsen.
  4. In 2024 is het gelukt de gevelsteen uit de voorgevel van de synagoge weer naar Delden te halen en deze te plaatsen aan de muur van de bibliotheek van het gebouw “De Stadshagen”. Onder het menu: “Monumenten” vindt u informatie over de gevelsteen en de toenmalige synagoge.