De Raad van Kerken is te bereiken via de secretaris:

Dhr. Ype de Jong
Rupperink 1
7491 GP Delden
Tel. 074 3766366
E-mail: ypedejong4@gmail.com